Úvod
Distanční výuka v termínu 5. 10. – 25. 10. 2020

Podle nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ze dne 1. 10. 2020 je od pondělí 5. 10. zakázána přítomnost žáků ve škole. Z tohoto důvodu přechází škola od 5. 10. na distanční způsob vzdělávání, který bude realizován prostřednictvím platformy Google Classroom. Účast na distanční výuce je ze zákona pro všechny žáky povinná. 

V týdnu 26.10. až 30.10. vyhlásilo MŠMT prodloužené podzimní prázdniny.

Případnou neúčast žáka ve výuce ze závažných důvodů omlouvá zákonný zástupce příslušnému třídnímu učiteli v systému Bakaláři.