Úvod Maturity 2019/2020 Přihlášky k MZ 2020 Jaro
Přihlášky k MZ 2020 Jaro

Přihlášky k maturitě jaro 2020 jsou k dispozici v knihovně školy. 

Žáci 4. ročníku přihlášku obdrží od svého třídního učitele. Přihlášky je nutno odevzdat do 1.12., pokud bude konána také opravná ústní zkouška z českého jazyka a literatury, je potřeba odevzdat i seznam četby.