Úvod Maturity 2018/2019 Informace pro žáky 4. ročníku, kteří nebyli úspěšní nebo nebyli klasifikováni
Informace pro žáky 4. ročníku, kteří nebyli úspěšní nebo nebyli klasifikováni

Žáci s jednou nebo dvěma nedostatečnými a neklasifikovaní žáci mají možnost vykonat v červnu opravné zkoušky nebo zkoušky pro náhradní klasifikaci.

Tyto zkoušky se budou konat 11. a 12. června, přesné termíny a časy sdělí třídní učitelé.  Současně se žáci musí přihlásit k podzimnímu termínu maturity - nejpozději do25. června 2019 (formuláře přihlášky v knihovně školy). S přihláškou se znovu odevzdává seznam četby (pro podzimní období), maturitní práci je nutno prokonzultovat s vyučujícím PRR.