Úvod Maturity 2018/2019 Maturitní komise pro MZ 2019 jaro
Maturitní komise pro MZ 2019 jaro

Komise pro termín 21. 5. 2019 - 24. 5. 2019

21.5. – 24.5. 2019

4.E

4.S

Předseda (jmenuje KÚ):

Mgr. Kateřina Voleníková

 Mgr.Magdalena Kopuncová

Místopředseda:

Mgr. Veronika Holečková

 Mgr. Martina Tučková

Třídní učitel:

Mgr. Liana Cihelková

 Mgr. Petr Štácha

Učebna:

24

 22

Profilová část

Zkoušející/přísedící:

UCE

Ing. Danuše Petrášková /

Ing. Alena Kašparová

Ing. Danuše Petrášková/

Ing. Alena Kašparová

EKO

Ing. Bohuslava Varadinová/

Ing. Eliška Mejstříková

Ing. Eliška Mejstříková/

Ing. Bohuslava Varadinová

Maturitní práce s obhajobou – projektové řízení

Vedoucí/oponent

Ing. Ladislav Kučera/

Ing. Eva Obermajerová

Ing. Eva Obermajerová/

Ing. Ladislav Kučera

Společná část

Hodnotitelé

CJL

Mgr. Liana Cihelková/

Mgr. Věra Duspivová

Mgr. Martina Tučková/

Mgr. Věra Duspivová

AJL

Mgr. Pavel Tomka/

Mgr. Olga Kmínková

Mgr. Veronika Holečková/

Mgr. Olga Kmínková

Komise pro termín 27. 5. 2019 - 31. 5. 2019

27.5. - 31.5. 2019

4.A

Předseda (jmenuje KÚ):

Mgr. Tomáš Pohořský

Místopředseda:

Ing. Danuše Petrášková

Třídní učitel:

Ing. Alena Kašparová

Učebna:

22

Profilová část

Zkoušející/přísedící

UCE

Ing. Alena Kašparová/

Ing. Danuše Petrášková

EKO

Ing. Bohuslava Varadinová/

Ing. Eliška Mejstříková

Maturitní práce s obhajobou - projektové řízení

vedoucí/oponent

Ing. Ladislav Kučera/

Ing. Eva Obermajerová

Společná část

Hodnotitelé

CJL

Mgr. Věra Duspivová

Mgr. Martina Tučková

AJL

Ing. Jiřina Kopalová/

Mgr. Veronika Holečková

NJL

Mgr. Liana Cihelková/

Mgr. Drahomíra Kuncová