Úvod
Termín podzimních maturit
Termín podzimních maturit - ústní část - je 11. a 12.9. 2018.
Tato část zkoušky se koná  v budově EOA. Přesné rozpisy budou známy až na konci prvního týdne školního roku. Písemné práce a didaktické testy proběhnou podle harmonogramu, který na svých stránkách zveřejní MŠMT a Cermat. Pozvánky k této části zkoušek budou odeslány do konce srpna. Na pozvánce bude uvedena i škola, na kterou jste pro tuto část maturit přiděleni.. Poslední možnost podat přihlášku k podzimnímu termínu je 25.6. 2018, kdo bude skládat i ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, musí odevzdat také seznam četby pro podzimní termín.