Úvod Maturity 2017/2018 Kritéria hodnocení profilové části MZ
Kritéria hodnocení profilové části MZ
Kritéria hodnocení jednotlivých ústníh zkoušek z profilových předmětů pro jarní i podzimní zkušební období 2017/2018

Způsob hodnocení ústní maturitní zkoušky z ekonomiky a stanovení výsledného hodnocení ke stažení zde.

Způsob hodnocení maturitní práce s obhajobou a stanovení výsledného hodnocení ke stažení zde.

Způsob hodnocení ústní maturitní zkoušky z účetnictví a stanovení výsledného hodnocení ke stažení zde.