Úvod Maturity 2017/2018 Pozvánky ke společné části MZ
Pozvánky ke společné části MZ
Vzhledem k tomu, že se množí informace o nedoručení pozvánek elektronickou cestou, byly pozvánky odeslány znovu. Současní žáci 4. ročníku potvrdí příjem těchto pozvánek znovu u svých třídních učitelů, Ti, kdo se přihlásili k opravnému termínu DT nebo PP, podepíší protokol v knihovně školy.