Úvod 2016/2017 Zkouška Enter z moderní korespondence
Zkouška Enter z moderní korespondence

Dne 11. května 2017 konalo 40 žáků 3. ročníků zkoušku ENTER z moderní korespondence. Všem žákům se nepodařilo uspět, ale můžeme se pochlubit 90procentní úspěšností.

Zkouška z moderní korespondence je praktickým výsledkem osvojení si učiva z předmětu písemná a elektronická komunikace. Má prokázat pohotovost v ovládání klávesnice, znalost vyhotovení obchodních dopisů a vytvoření přehledné tabulky v Excelu v časovém limitu 90 minut. Úspěšným složením zkoušky účastníci získali CERTIFIKÁT ENTER a prokázali, že v souladu s ČSN 01 6910 ovládají všechny formy moderních způsobů komunikace v obchodním styku včetně náročných příloh. Za zkoušku se postavila řada garantů a partnerů sdružujících jak velké, tak malé zaměstnavatele.

Všem žákům, kteří uspěli ve zkoušce ENTER, blahopřeji. Děkuji za jejich zájem se dobrovolně zkoušky zúčastnit, protože získaná kvalifikace zvyšuje prestiž naší školy na veřejnosti, zlepšuje profil našich absolventů a usnadňuje jejich uplatnění v budoucím zaměstnání.

Mgr. R. Němečková