Úvod 2016/2017 Slavnostní předání maturitních vysvědčení
Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Slunečné páteční odpoledne mělo pro EOA, zvláště pak pro její úspěšné maturanty a jejich blízké, ještě jiný rozměr. V 15.00 začalo slavnostní předání maturitních vysvědčení v Knihovním sále zámku Děčín.

Prostory se postupně zaplnily a za zvuků studentské hymny Gaudeamus Igitur vstoupili do sálu absolventi v čele s vedením školy, zastupitelkou města, paní matrikářkou a třídními učiteli.

Úvodního slova se ujal ředitel školy Ing. Jiří Petrášek. Svým emotivním projevem vehnal slzy do očí přítomných, zejména maminek. Mnozí ti až teď uvědomili, že jejich děti právě vykročily na samostatnou cestu svým životem.

Další proslov pronesla paní zastupitelka Šárka Zimová Dostálová. Popřála absolventům mnoho štěstí a úspěchů v jejich dalším životě a vyjádřila přání, aby se mladí lide po studiích a cestách do zahraničí vraceli do svého rodného města a pomohli ho tak nadále rozvíjet.

Poté následovalo samotné předání vysvědčení. Spolu s ním ještě absolventi obdrželi Europass, Osvědčení o výuce projektového řízení a Pamětní list. Nakonec se všeichni pod dohledem matrikářky paní Věry Drbohlavové podepsali do Kroniky města Děčína.

Přejeme všem šťastné vykročení do světa dospěláků a mnoho úspěchů při studiu nebo v zaměstnání.

-lc-