Úvod Maturity 2016/2017 Informace pro žáky 4. ročníku, kteří nebyli úspěšní nebo nebyli klasifikováni
Informace pro žáky 4. ročníku, kteří nebyli úspěšní nebo nebyli klasifikováni

Žáci s jednou nebo dvěma nedostatečnými a neklasifikovaní žáci mají možnost vykonat na konci srpna opravné zkoušky.

Na jejich termín se mohou informovat nejdříve začátkem července – návštěvou školy, mailem nebo telefonicky. Současně se musí přihlásit k podzimnímu termínu maturity  - nejpozději do25. června 2017 (formuláře přihlášky v knihovně školy, odevzdat zástupkyni ředitele Mgr. Syslové). S přihláškou se znovu odevzdává seznam četby (pro podzimní období), maturitní práci je nutno prokonzultovat s vyučujícím PRR.

Žáci s více nedostatečnými nemohou konat maturitní zkoušku ani zkoušky opravné. Je možno pouze požádat o opakování ročníku.