Úvod Maturity 2016/2017 Informace pro žáky 4. ročníku, kteří nebyli úspěšní nebo nebyli klasifikováni
Informace pro žáky 4. ročníku, kteří nebyli úspěšní nebo nebyli klasifikováni

Informace pro žáky 4. ročníku, kteří nebyli úspěšní nebo nebyli klasifikováni

Žáci s jednou nebo dvěma nedostatečnými a neklasifikovaní žáci mají možnost vykonat na konci srpna opravné zkoušky.

Na jejich termín se mohou informovat nejdříve začátkem července – návštěvou školy, mailem nebo telefonicky. Současně se musí přihlásit k podzimnímu termínu maturity  - nejpozději do25. června 2017 (formuláře přihlášky v knihovně školy, odevzdat zástupkyni ředitele Mgr. Syslové). S přihláškou se znovu odevzdává seznam četby (pro podzimní období), maturitní práci je nutno prokonzultovat s vyučujícím PRR.

Žáci s více nedostatečnými nemohou konat maturitní zkoušku ani zkoušky opravné. Je možno pouze požádat o opakování ročníku.