Úvod Kontakty Profesorský sbor
Profesorský sbor

Vedení školy

Ředitel
Ing. Jiří Petrášek
rediteloadc.cz

Statutární zástupce ředitele a zástupce ředitele pro výchovu a vzdělávání
Mgr. Helena Syslová
hsyslovaoadc.cz

Zástupce ředitele pro ekonomickou a personální činnost
Ing. Ladislav Kučera
lkuceraoadc.cz

Výchovný poradce a školní metodik prevence
Mgr. Drahomíra Kuncová
dkuncovaoadc.cz

Třídní učitelé

1.A
Ing. Danuše Petrášková 
dpetraskovaoadc.cz

1.E
Mgr. Veronika Holečková 
vholeckovaoadc.cz

1.S
Ing. Šárka Šebestová 
ssebestovaoadc.cz

2.A
Ing. Alena Kašparová
akasparovaoadc.cz

2.E
Mgr. Liana Cihelková
lcihelkovaoadc.cz

2.S

Mrg. Petr Štácha
pstachaoadc.cz

3.A
Mgr. Věra Duspivová
vduspivovaoadc.cz 

3.E
Mgr. Olga Kmínková
okminkovaoadc.cz

3.S
Ing. Jitka Granátová
jgranatovaoadc.cz

4.A
Mgr. Martina Tučková
mtuckovaoadc.cz

4.E
Mgr. Pavel Tomka
ptomkaoadc.cz

4.S
Mgr. Martin Drahoš
mdrahosoadc.cz

Netřídní učitelé

Mgr. Frajsová Lucie
lfrajsovaoadc.cz

Mgr. Lenka Grohová
jgranatovaoadc.cz

Ing. Jan Horais
jhoraisoadc.cz

Ing. Jiřina Kopalová
jkopalovaoadc.cz

Mgr. Drahomíra Kuncová
dkuncovaoadc.cz

Ing. Eliška Mašková
emaskovaoadc.cz

Ing. Jan Mejstřík
Mejstrikfd.cvut.cz

Mgr. Renata Němečková
rnemeckovaoadc.cz

Mgr. Zlatuše Sivá
zsivaoadc.cz

Mgr. Soňa Štulcová
sstulcovaoadc.cz

Ing. Alena Zelená
azelenaoadc.cz