Úvod 2015/2016 Studenti sobě
Studenti sobě

V pátek 3. června od 18:00 h proběhl v Městském divadle Děčín slavnostní Galavečer projektu Studenti sobě, tentokrát s názvem „Na prknech, která znamenají svět“.

Jedenáctý ročník této akce se vydařil, všechna vystoupení byla moc pěkná a věřím, že byl tento večer pro všechny v hledišti krásným kulturním zážitkem. Chtěla bych tímto také vyjádřit obdiv a úctu k práci všech učitelek a učitelů, kteří s dětmi nacvičili jejich představení. Děti to zvládly na jedničku.

Vysokou laťku nasadili také studenti středních škol. Jejich výkony na jevišti byly úžasné, zábavné a profesionální. Takové, na které si člověk rád vzpomene a těší se na to, co přijde příště. Novinkou letos byli tři moderátoři, za každou SŠ jeden, kteří se výborně doplňovali a jejichž výstupy potvrdili dobrou spolupráci všech škol.

Velká pochvala patří také organizačnímu týmu, v němž se sešli zástupci zúčastněných středních škol EOA, Gymnázia Děčín, Vyšší odborné školy a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín a SPŠ řemesel a služeb Ruská. Poslední jmenovaná škola zajišťovala závěrečný raut.

Tento projekt neslouží však jen k tomu, aby studenti a žáci ukázali, co v nich je, že dokážou kromě svých školních povinností zvládat i další úkoly a pobavit tak ostatní nebo jim zprostředkovat nějaké poselství. Druhým možná ještě důležitějším cílem celé akce je pomoci finančně těm, kteří z důvodu nějakého handicapu potřebují pomoc druhých a mnohdy jejich vlastní finanční prostředky na péči nestačí nebo by bez příspěvku jiných nemohli prožívat radosti, které jsou pro zdravé lidi samozřejmostí.

Výtěžek z letošních Studentů sobě, částka 10.000 Kč, putuje do kroužku Krůčky Děčín. Jedná se o první kroužek v České republice pro handicapované děti. Část výtěžku posloužila také studentům, kteří získali nové náhlavní mikrofony, které mohou i nadále využívat při svých představeních na školních akademiích, projektových prezentacích atd.

Trocha statistiky na závěr

Celkem vystoupilo 10 škol (Kamenická, Boletice, Vojanova, Na Pěšině, Kosmonautů, Na Stráni, Máchovo náměstí, EOA Děčín, Gymnázium Děčín, SPŠ strojní, stavební a dopravní)

Sponzoři: Agrofert a. s., Armex Oil s. r. o., Armex Holding, a. s.

Akce proběhla pod záštitou města Děčína a Ústeckého kraje ve spolupráci s MD Děčín.

Mediální partner: týdeník Princip.

Fotografie: Jiří Knejp a Radek Král

https://www.facebook.com/studenti.sobe.dc/?ref=ts&fref=ts 

Děkujeme všem za nevšední zážitek a těšíme se na další ročník.

-lc-