Úvod 2013/2014 Zkouška Master in Typing a Master in Communication
Zkouška Master in Typing a Master in Communication

Dne 25. března 2014a 12. června 2014 proběhly na naší škole zkoušky z písemné a elektronické komunikace Master in Typing a Master in Communication.

Zkoušky organizuje Inovace výuky, o. p. s., v souladu s požadavky praxe a za odborné podpory Mezinárodní obchodní komory České republiky a Unie zaměstnavatelských svazů České republiky. Absolventi zkoušky získají osvědčení, které dokládá jejich dovednost. Obsahem zkoušky Master in Typing je 10min. opis textu a obsahem zkoušky Master in Communication je vyhotovení tabulky a odpověď na reálný dopis. Přípustné jsou 2 odchylky v každé písemnosti.

Zkoušek se zúčastnilo 42 žáků ze 2.a 3. ročníků a úspěšnost byla 100procentní. Někteří žáci dokonce konali zkoušky obě, a byli to studenti z 3. S – Cícha, Doubrava, Haluza, Smutný, Brodský.

Úspěšnými žáky byli:Malowanyj, Košnarová, Chovanec, Kolář, Neruda, Čermáková, Brodský,Cícha, Doubrava, Smutný, Haluza, Bulvová, Káchová,Mrázková,Seemannová, Zabelová, Šírová, Mráček,Černá, Havlíková, Hnízdilová, Horáková, Jará, Korejtko, Kubíčková, Michal,Sajdlová, Sejkora, Tran, Urban, Žák, Podráská, Šimková, Vondráčková, Novák, Příhonský, Tóth, Richterová, Richtrová, Koutníková, Průša a Brabencová.

Žáci dokázali, že umí zpracovat zadaný text a údaje do formálně, stylisticky i gramaticky správného útvaru.

Všem úspěšným studentům blahopřeju a věřím, že jim „Certifikát o získaných dovednostech“ přispěje k získání dobrého pracovního místa na trhu práce.

Mgr. Renata Němečková