Úvod 2011/2012 Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků
Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků

Tato schůzka proběhla v úterý 5. června v odpoledních hodinách. Rodiče žáků, kteří v září nastoupí do prvních ročníků se zde dozvěděli základní informace o studiu a organizaci školního roku, které jim podali Ing. Jiří Petrášek a Mgr. Helena Syslová. Seznámili se s budoucími třídními učiteli a obdrželi informace k seznamovacímu kurzu.

Následně měli rodiče možnost diskutovat s přítomnými učiteli.