Úvod
Krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech

Dne 26. března 2019 jsme se jako každý rok zúčastnili krajského kola soutěže Mistrovství České republiky v grafických předmětech na Střední zdravotnické škole a Obchodní akademii v Rumburku. Soutěžilo se celkem ve třech disciplínách, naše škola měla zastoupení ve dvou z nich, a to v kategorii wordprocessing a psaní na klávesnici.

Vítězové školních kol se s paní profesorkou Němečkovou a panem profesorem Štáchou vydali vstříc soupeřům až do dalekého a studeného Rumburka. Pro všechny bylo nejhorší vypořádat se s brzkým vstáváním (5:15) a POSTUPNĚ stoupající nervozitou.

V disciplíně psaní na klávesnici nás reprezentovali – Tony Zaspal (2. E), Zuzana Pongrácová (2. A) a Adam Gáborík (3. A) v disciplíně Wordprocessing – Klára Sinkulová (2. E), Štěpánka Čierna (2. E) a Johana Klaudyová (2. E).

Studenti přivezli krásná umístění v obou disciplínách. Ve wordprocessingu Klárka vybojovala 1. místo a bude nás reprezentovat na mistrovství republiky v Ostravě. Štěpánce se podařilo vybojovat 2. místo. V opisu na klávesnici skončil Adam na krásném 12. místě z 29 soutěžící a Zuzka se umístila na 21. místě. Tony s Johankou i přes všechnu snahu a úsilí podlehli trémě a byli diskvalifikováni za množství chyb.

Studentům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme hlavně skvělý výkon na mistrovství republiky. Mistrovství České republiky v grafických předmětech se letos koná 14. – 15. května na Obchodní akademii Ostrava-Mariánské Hory.

Děčín 27. 3. 2019 (Mš, Nr)